Ga naar de inhoud

Alles wat je moet weten

Actievoorwaarden BYD UEFA EURO2024 proefritactie

Actievoorwaarden BYD UEFA EURO2024 proefritactie

   

Algemeen

 • 1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op deelname aan de Build Your Dreams UEFA EURO2024 proefritactie (hierna BYD UEFA EURO2024 proefritactie).
 • 2. De BYD UEFA EURO2024 proefritactie wordt georganiseerd door Louwman Dreams B.V., gevestigd te Den Haag, Donau 34, 2491 BA ter promotie van het internationale partnership van BYD Europe met UEFA EURO2024. In het kader van de Gedragscode Promotionele Kansspelen geldt dit kansspel ter promotie van deze samenwerking.
 • 3. De actie loopt van maandag 10 juni 2024 tot en met zondag 14 juli 2024. Na afloop van deze periode kan er niet meer worden meegedongen naar de prijzen.
 • 4. De actie wordt alleen gehouden op de BYD-verkooplocaties in Nederland.
 • 5. Door deelname aan deze actie verklaren deelnemers zich bekend met de voorwaarden en stemmen zij daarmee in.

Deelname

 • 6. Deelnemers melden zich, na het zien van communicatie, aan voor het maken van een proefrit via de website bydauto.nl.
 • 7. Deelnemers zijn verplicht hun gegevens volledig en juist in te vullen op het speciaal ingerichte formulier. Onvolledig of onjuist ingevulde opgaven zijn van deelname uitgesloten.
 • 8. Deelname is kosteloos en deelnemers dienen 18 jaar of ouder te zijn, in Nederland woonachtig te zijn en in het bezit te zijn van een wettelijk rijbewijs B.
 • 9. Alleen proefritten die geboekt worden op een doordeweekse dag, dus van maandag tot en met vrijdag, vallen binnen deze actie.
 • 10. Medewerk(st)ers van Louwman Group, bij deze actie betrokken reclame- en mediabureaus, familieleden en andere personen die direct of indirect bij de organisatie van deze actie zijn betrokken, zijn van deelname uitgesloten.
 • 11. Louwman Dreams behoudt zich het recht voor deelnemers op enig moment uit te sluiten van de actie, wanneer zij van mening is dat de deelnemer één of meerdere deelnemingsvoorwaarden heeft overtreden, onjuiste of onvolledige informatie heeft opgegeven of op enige andere wijze juridisch ontoelaatbaar heeft gehandeld.

Privacy

 • 12. De persoonsgegevens die in het kader van deze campagne worden verstrekt, worden uitsluitend verwerkt ter uitvoering van de BYD UEFA EURO2024 proefritactie en in overeenstemming met onze privacy voorwaarden en geldende privacywetgeving.
 • 13. De persoonsgegevens van deelnemers worden alleen doorgegeven aan een derde partij, indien dit nodig is voor de uitvoering van de BYD UEFA EURO2024 proefritactie. Persoonsgegevens worden niet aan derde partijen verstrekt voor commerciële doeleinden.
 • 14. Op alle gegevens die verzameld worden in het kader van deze campagne zijn de privacy voorwaarden van Louwman Dreams van toepassing zoals weergegeven op https://www.byd.com/nl/privacy, voor zover deze niet afwijken van de voorwaarden in deze actievoorwaarden.

Give away – Voetbal

 • 15. Iedere deelnemer die aantoonbaar via de proefritplanner op bydauto.nl en binnen de actieperiode, zich aangemeld heeft voor een proefrit bij een van de BYD- proefritlocaties, ontvangt na een gereden proefrit een Adidas-BYD UEFA EURO2024 training voetbal.
 • 16. De Adidas-BYD UEFA EURO2024 training voetbal heeft een waarde van € 20,- per bal
 • 17. De prijzen zijn persoonsgebonden. De prijzen zijn niet inwisselbaar of (deels) uit te keren in geld of voor andere producten of diensten.,
 • 18. Iedere deelnemer ontvangt maar één keer een bal na het maken van een proefrit.
 • 19. Bij weigering of niet tijdig aanvaarden van de prijs of het niet tijdig aanvaarden van de aan deze BYD Rotterdam actie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd.
 • 20. Louwman Dreams is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade die uit het gebruik van gewonnen prijzen zou voortvloeien en is evenmin aansprakelijk voor eventuele kosten die winnaars moeten maken om een gewonnen prijs te kunnen aanvaarden.
 • 21. Voor deze actie geldt op = op. Louwman Dreams is na het aangeven van het einde van de actie niet verplicht een alternatief aan te dragen.
 • 22. De afhandeling van de levering van de prijzen vindt plaats door Louwman Dreams of een daartoe aangestelde derde partij.

Overige bepalingen

 • 23. Deze actie is opgezet in overeenstemming met de Nederlandse Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014. Eventuele geschillen kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Den Haag.
 • 24. Louwman Dreams behoudt zich het recht voor deze actie op elk door haar gewenst moment te beëindigen en zal daar in dat geval onmiddellijk melding van maken op bydauto.nl.
 • 25. Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de actie kunnen per e-mail worden gesteld via e-mail naar info@louwman-byd.nl. Klachten, mits voldoende gemotiveerd, zullen binnen 10 werkdagen worden beantwoord.
 • 26. Louwman Dreams besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de actie. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Eventuele onzorgvuldigheden of andere vergelijkbare fouten in campagnemiddelen of andere door Louwman Dreams openbaar gemaakte materialen van welke aard dan ook, kunnen niet aan Louwman Dreams worden tegengeworpen noch enige verplichting voor Louwman Dreams doen ontstaan. Louwman Dreams aanvaardt daarnaast geen enkele aansprakelijkheid voor het verloren gaan van ingeleverde deelnameformulieren of voor de opgave van verkeerde of onvolledige (persoons)gegevens door een deelnemer.
 • 27. Op de actie (inclusief deze voorwaarden) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • 28. Deze actievoorwaarden kunnen worden opgeslagen of geprint.

  Versie: 12 juni 2024

  Blijf op de hoogte van al het BYD nieuws.

  Mis niets meer

  Wil je meer weten over BYD en op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Meld je dan nu aan via onderstaande knop. Zo ontvang je direct al het nieuws in jouw mailbox. We houden je graag op de hoogte, want er gebeurt veel rondom BYD.

  Blijf op de hoogte