Ga naar de inhoud

Alles wat je moet weten

Actievoorwaarden Hoe lang kan jij hooghouden?

Actievoorwaarden BYD DreamWeek Charge Up Your Game “Hoe lang kan jij hooghouden?” 14 juni tot 14 juli 2024  

   

Algemeen   

  1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op deelname aan de BYD DreamWeek Charge Up Your Game “Hoe lang kan jij hooghouden?” actie, (hierna “Hoe lang kan jij hooghouden?”). 

   

  1. “Hoe lang kan jij hooghouden?” wordt georganiseerd door Louwman Dreams B.V., gevestigd te Den Haag, Donau 34, 2491 BA ter promotie van het internationale partnership van BYD Europe met UEFA EURO2024. In het kader van de Gedragscode Promotionele Kansspelen geldt dit kansspel ter promotie van deze samenwerking.   

   

  1. De actie loopt van dinsdag 14 juni 2024 tot en met zondag 14 juli 2024. Na afloop van deze periode kan er niet meer worden meegedongen naar de prijzen.    

  

  1. De actie wordt alleen gehouden op zeven BYD verkooplocaties in Nederland (Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Meppel, Utrecht, Apeldoorn en Waalwijk).   

   

  1. Door deelname aan deze actie verklaren deelnemers zich bekend met de voorwaarden en stemmen zij daarmee in.   

   

Deelname   

6. Deelnemers proberen tijdens de actieperiode zo lang mogelijk de bal hoog te houden op de daarvoor bestemde plek van de BYD verkooplocaties (Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Meppel, Utrecht, Apeldoorn en Waalwijk). Zij leggen zichzelf vast op video. Degene die het langst hooghouden, maken kans op mooie prijzen. Op 12 juli worden de winnaars bekend gemaakt en wordt met hen contact opgenomen via de mail.    

   

7. Deelname is kosteloos en er zijn geen leeftijdsrestricties verbonden aan deelname aan deze actie. 

   

8. Medewerk(st)ers van Louwman Group, bij deze actie betrokken reclame- en mediabureaus, familieleden en andere personen die direct of indirect bij de organisatie van deze actie zijn betrokken, zijn van deelname uitgesloten.   

   

9. Louwman Dreams behoudt zich het recht voor deelnemers op enig moment uit te sluiten van de actie, wanneer zij van mening is dat de deelnemer één of meerdere deelnemingsvoorwaarden heeft overtreden, onjuiste of onvolledige informatie heeft opgegeven of op enige andere wijze juridisch ontoelaatbaar heeft gehandeld.   

10. Deelname is geheel op eigen risico. Bij toedoen van enige schade in een BYD verkooplocatie is de deelnemer verantwoordelijk. 

   

Privacy   

11. De persoonsgegevens die in het kader van deze campagne worden verstrekt, worden uitsluitend verwerkt ter uitvoering van de “Hoe lang kan jij hooghouden?” actie en in overeenstemming met onze privacy voorwaarden en geldende privacywetgeving.   

   

12. De persoonsgegevens van deelnemers worden alleen doorgegeven aan een derde partij, indien dit nodig is voor de uitvoering van de “Hoe lang kan jij hooghouden?” actie. Persoonsgegevens worden niet aan derde partijen verstrekt voor commerciële doeleinden.   

   

13. Op alle gegevens die verzameld worden in het kader van deze campagne zijn de privacy voorwaarden van Louwman Dreams van toepassing zoals weergegeven op https://www.byd.com/nl/privacy, voor zover deze niet afwijken van de voorwaarden in deze actievoorwaarden.   
   

   

Prijzen    

   

14. Deelnemers proberen binnen de actieperiode (14 juni tot en met 14 juli 2024) een record hooghouden te vestigen op een van de BYD verkooplocaties (Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Meppel, Utrecht, Apeldoorn en Waalwijk). Deelnemers noteren hun gegevens en de uitslag van het hooghouden. Als bewijs van het hooghouden leggen zij zichzelf vast wanneer zij hooghouden. Alleen op deze manier maken deelnemers kans op prijzen. Op 12 juli 2024 worden de winnaars op de hoogte gesteld van eventuele winst.  

   

15. De prijs bestaat uit 1x EU 24 spel voor PS5, 1x Trophy shirt, 1x Gymtas, 7x gesigneerde pet. 

   

16. De eventueel verschuldigde kansspelbelasting op deze prijzen wordt door Louwman Dreams betaald.    

   

17. De prijzen zijn persoonsgebonden en uitsluitend in overleg en na toestemming van Louwman Dreams overdraagbaar. De prijzen zijn niet inwisselbaar of (deels) uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet tijdig aanvaarden van de prijs of het niet tijdig aanvaarden van de aan deze BYD actie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Louwman Dreams is dan gerechtigd nummer 2 (daarna 3, 4 etc.) als winnaar aan te wijzen.    

   

18. Louwman Dreams is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade die uit het gebruik van gewonnen prijzen zou voortvloeien en is evenmin aansprakelijk voor eventuele kosten die winnaars moeten maken om een gewonnen prijs te kunnen aanvaarden.   

   

19. Uiterlijk op 12 juli 2024 worden de winnaars bekendgemaakt. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.   

   

20. De afhandeling van de levering van de prijzen vindt plaats door Louwman Dreams of een daartoe aangestelde derde partij.    

   

Overige bepalingen   

21. Deze actie is opgezet in overeenstemming met de Nederlandse Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014. Eventuele geschillen kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Den Haag.   

   

22. Louwman Dreams behoudt zich het recht voor deze actie op elk door haar gewenst moment te beëindigen en zal daar in dat geval onmiddellijk melding van maken op bydauto.nl. 

   

23. Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de actie kunnen per e-mail worden gesteld via e-mail naar info@louwman-byd.nl. Klachten, mits voldoende gemotiveerd, zullen binnen 10 werkdagen worden beantwoord.   

   

24. Louwman Dreams besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de actie. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Eventuele onzorgvuldigheden of andere vergelijkbare fouten in campagnemiddelen of andere door Louwman Dreams openbaar gemaakte materialen van welke aard dan ook, kunnen niet aan Louwman Dreams worden tegengeworpen noch enige verplichting voor Louwman Dreams doen ontstaan. Louwman Dreams aanvaardt daarnaast geen enkele aansprakelijkheid voor het verloren gaan van ingeleverde deelnameformulieren of voor de opgave van verkeerde of onvolledige (persoons)gegevens door een deelnemer.   

   

25. Op de actie (inclusief deze voorwaarden) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.   

   

26. Deze actievoorwaarden kunnen worden opgeslagen of geprint.    

   

   

Versie: 14 juni 2024   

Blijf op de hoogte van al het BYD nieuws.

Mis niets meer

Wil je meer weten over BYD en op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Meld je dan nu aan via onderstaande knop. Zo ontvang je direct al het nieuws in jouw mailbox. We houden je graag op de hoogte, want er gebeurt veel rondom BYD.

Blijf op de hoogte