Ga naar de inhoud

Alles wat je moet weten

Actievoorwaarden UEFA EURO 2024

Actievoorwaarden BYD UEFA EURO2024 Find Gio, Charge Up Your Game 14 tot 30 mei 2024

   

Algemeen   

  1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op deelname aan de Build Your Dreams UEFA EURO2024 Find Gio, Charge Up Your Game actie (hierna Find Gio).  De winnaar moet het Instagram kanaal van BYD Nederland volgen.   

   

  1. Find Gio wordt georganiseerd door Louwman Dreams B.V., gevestigd te Den Haag, Donau 34, 2491 BA ter promotie van het internationale partnership van BYD Europe met UEFA EURO2024. In het kader van de Gedragscode Promotionele Kansspelen geldt dit kansspel ter promotie van deze samenwerking.   

   

  1. De actie loopt van dinsdag 14 mei 2024 tot en met vrijdag 30 mei 2024. Na afloop van deze periode kan er niet meer worden meegedongen naar de prijzen.    

  

  1. De actie wordt alleen gehouden op zeven BYD verkooplocaties in Nederland (Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Meppel, Utrecht, Apeldoorn en Waalwijk).   

   

  1. Door deelname aan deze actie verklaren deelnemers zich bekend met de voorwaarden en stemmen zij daarmee in.   

   

Deelname   

6. Deelnemers gaan tijdens de actieperiode opzoek naar een reageerbuisje met daar in een foto van Giovanni van Bronckhorst in de plaats van de BYD verkooplocatie (Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Meppel, Utrecht, Apeldoorn en Waalwijk). Dit reageerbuisje is te vinden door middel van hints die via onze Instagram worden gegeven. Is het reageerbuisje gevonden dan leveren de deelnemers deze voor de actie verloopt (30-05-24) in bij de bijbehorende BYD verkooplocatie.   

   

7. Deelname is kosteloos en voor de deelnemers van de winactie van de gesigneerde voetbal van Giovanni van Bronckhorst zit geen specifieke leeftijd aan vast. Voor het winnen van de twee tickets dient een van de twee 18 jaar of ouder te zijn, en in Nederland woonachtig te zijn.  

   

8.Medewerk(st)ers van Louwman Group, bij deze actie betrokken reclame- en mediabureaus, familieleden en andere personen die direct of indirect bij de organisatie van deze actie zijn betrokken, zijn van deelname uitgesloten.   

   

9.Louwman Dreams behoudt zich het recht voor deelnemers op enig moment uit te sluiten van de actie, wanneer zij van mening is dat de deelnemer één of meerdere deelnemingsvoorwaarden heeft overtreden, onjuiste of onvolledige informatie heeft opgegeven of op enige andere wijze juridisch ontoelaatbaar heeft gehandeld.   

   

Privacy   

10. De persoonsgegevens die in het kader van deze campagne worden verstrekt, worden uitsluitend verwerkt ter uitvoering van de Find Gio actie en in overeenstemming met onze privacy voorwaarden en geldende privacywetgeving.   

   

11. De persoonsgegevens van deelnemers worden alleen doorgegeven aan een derde partij, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Find Gio actie. Persoonsgegevens worden niet aan derde partijen verstrekt voor commerciële doeleinden.   

   

12. Op alle gegevens die verzameld worden in het kader van deze campagne zijn de privacy voorwaarden van Louwman Dreams van toepassing zoals weergegeven op https://www.byd.com/nl/privacy, voor zover deze niet afwijken van de voorwaarden in deze actievoorwaarden.   
   

   

Prijzen    

   

13. Deelnemers gaan binnen de actieperiode (14 mei tot en met 30 mei 2024) opzoek naar een reageerbuisje met daar een foto in van Giovanni van Bronckhorst. Bij vondst van het reageerbuisje dient de deelnemer contact op te nemen met de daarop benoemde contactpersoon. Bij vondst wint de deelnemer een gesigneerde bal van Giovanni van Bronckhorst. Daarbuiten maakt ook nog een iemand van deze zeven deelnemers kans op twee tickets voor een door Louwman Dreams, voor de wedstrijd Nederland – Polen 16-06-2024 in Hamburg in Group D van het UEFA EURO2024 voetbaltoernooi. Uiterlijk 30 mei 2024 wordt op onafhankelijke wijze een winnaar getrokken voor deze hoofdprijs.   

   

14. De prijs bestaat uit twee toegangstickets ter waarde van 2 x € 200 voor Nederland – Polen op 16-06-2024 in Hamburg van het UEFA EURO2024. Reis- en verblijfkosten zijn niet inbegrepen in de prijs.   

   

15. De eventueel verschuldigde kansspelbelasting op deze prijzen wordt door Louwman Dreams betaald.    

   

16. De prijzen zijn persoonsgebonden en uitsluitend in overleg en na toestemming van Louwman Dreams overdraagbaar. De prijzen zijn niet inwisselbaar of (deels) uit te keren in geld of voor andere producten of diensten, ook niet wanneer de tickets niet volledig kunnen worden gebruikt. Bij weigering of niet tijdig aanvaarden van de prijs of het niet tijdig aanvaarden van de aan deze BYD actie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Louwman Dreams is dan gerechtigd nummer 2 (daarna 3, 4 etc.) als winnaar aan te wijzen.    

   

17. Louwman Dreams is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade die uit het gebruik van gewonnen prijzen zou voortvloeien en is evenmin aansprakelijk voor eventuele kosten die winnaars moeten maken om een gewonnen prijs te kunnen aanvaarden.   

   

18. Uiterlijk op 30 mei 2024 wordt de winnaar bekendgemaakt. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.   

   

19. De afhandeling van de levering van de prijzen vindt plaats door Louwman Dreams of een daartoe aangestelde derde partij.    

   

Overige bepalingen   

20. Deze actie is opgezet in overeenstemming met de Nederlandse Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014. Eventuele geschillen kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Den Haag.   

   

21. Louwman Dreams behoudt zich het recht voor deze actie op elk door haar gewenst moment te beëindigen en zal daar in dat geval onmiddellijk melding van maken op bydauto.nl   

   

22.Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de actie kunnen per e-mail worden gesteld via e-mail naar info@louwman-byd.nl. Klachten, mits voldoende gemotiveerd, zullen binnen 10 werkdagen worden beantwoord.   

   

23.Louwman Dreams besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de actie. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Eventuele onzorgvuldigheden of andere vergelijkbare fouten in campagnemiddelen of andere door Louwman Dreams openbaar gemaakte materialen van welke aard dan ook, kunnen niet aan Louwman Dreams worden tegengeworpen noch enige verplichting voor Louwman Dreams doen ontstaan. Louwman Dreams aanvaardt daarnaast geen enkele aansprakelijkheid voor het verloren gaan van ingeleverde deelnameformulieren of voor de opgave van verkeerde of onvolledige (persoons)gegevens door een deelnemer.   

   

24.Op de actie (inclusief deze voorwaarden) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.   

   

25.Deze actievoorwaarden kunnen worden opgeslagen of geprint.    

   

   

Versie: 14 mei 2024   

Blijf op de hoogte van al het BYD nieuws.

Mis niets meer

Wil je meer weten over BYD en op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Meld je dan nu aan via onderstaande knop. Zo ontvang je direct al het nieuws in jouw mailbox. We houden je graag op de hoogte, want er gebeurt veel rondom BYD.

Blijf op de hoogte